Renovatie negen gemalen

Waterschap Noorderzijlvest In het hoofdrioolgemaal Groningen ondertekenden het Waterschap en Landustrie op woensdag 7 december 2016 de overeenkomst voor het renoveren van negen gemalen. De omvangrijke order van meer dan een miljoen Euro omvat…

Groot hydroproject in de Elzas

Stuw Steinsau, Erstein (F) De bestaande stuw Steinsau in de rivier Ill ter hoogte van Erstein wordt voorzien van zes stuks LANDY waterkrachtvijzels. De stuw dateert van eind negentiende eeuw en zorgt ervoor dat bij hoogwater de stroomneerwaarts…

Opening waterkrachtcentrale

Dommelstroom Sint-Michielsgestel Afgelopen zaterdag is de eerste coöperatieve waterkrachtcentrale van Nederland feestelijk geopend. Onder grote belangstelling stelden de kinderburgermeester en de jeugdwatergraaf de waterkrachtvijzel in werking. Na…

Waterkrachtvijzel Sint-Michielsgestel gemonteerd

Mijlpaal voor DEC Dommelstroom Dinsdag 13 september 2016 is de Landy waterkrachtvijzel voor de Energiecoöperatie Dommelstroom aangekomen te Sint-Michielsgestel. Onder grote belangstelling van publiek, werden de trog en de vijzel op locatie…

Vijzelgemaal Dülkener Nette officieel in bedrijf

Niersverband, Duitsland Op 29 juni 2016 is het vijzelgemaal te Viersen officieel geopend. Het nieuwe toevoergemaal is uitgevoerd met vijf Landustrie vijzels en wordt gebruikt om de overvloed aan regenwater vanuit het bufferkanaal in het nieuwe…

Landustrie wint Koplopersprijs

Koploperproject Gemeente Weststellingwerf Na deelname aan het Koploperproject in de Gemeente Weststellingwerf is Landustrie als winnaar uit de bus gekomen. In het Koploperproject worden bedrijven doorgelicht op duurzaamheid. Een Koploperproject…

Lichtgewicht Wetterfretter

Compacte uitvoering DSP pomp De gerenommeerde vuilversnijdende Wetterfretter pompen van Landustrie zijn nu ook verkrijgbaar in een compacte en lichtgewicht uitvoering. Door aanpassing van het pomp- en motorhuis is een compacte pomp gerealiseerd…

Nieuwe pompserie getest

Testresultaten positief De nieuwe serie droog opgestelde pompen met snijinrichting is getest. Het betreft hier de pomptypes BSP 22-05 en BSP 22-08. De testresultaten zijn positief en het rendement van de pomp is gelijk aan de gerenommeerde…

Vijzelgemaal 100% visvriendelijk

Fishtrack van TAUW met succes gemonitord Uit berichtgeving van TAUW blijkt, dat de Fishtrack2.0 zoals toegepast in het vijzelgemaal te Usquert een uitstekende vismigratievoorziening is. Zowel stroomopwaarts als -afwaarts migreerden in 2 weken…