Nieuwe pompserie getest

Testresultaten positief De nieuwe serie droog opgestelde pompen met snijinrichting is getest. Het betreft hier de pomptypes BSP 22-05 en BSP 22-08. De testresultaten zijn positief en het rendement van de pomp is gelijk aan de gerenommeerde…

Successful testing new pumpseries

Landy cutter pumps The new-built dry-installed cutter pump series type BSP 22-05 and BSP 22-08 have been tested.Test results turned out to be successful and pump performance is equal to the renowned submersible cutter pump series DSP. The LANDY…