Renovatie gemalen WS Noorderzijlvest

Een jaar na ondertekening van het contract voor het renoveren van negen rioolgemalen zit het project in de afrondende fase. Een mooie impressie met o.a. het gemaal DOMO-Bedum is te zien in de door Unie van Waterschappen uitgebrachte film "1…