De zorg voor een optimaal waterbeheer ligt in ons land bij verschillende instanties. Onder andere de Waterschappen zijn verantwoordelijk voor een goede waterhuishouding. Landustrie is al meer dan een eeuw betrokken bij het watermanagement. Voor poldergemalen, boezemgemalen, stuwen en sluizen leveren wij diverse installaties, zoals roosterreinigers, krooshekreinigers, vijzels en pompen. Visvriendelijkheid wordt hierbij niet uit het oog verloren. Inmiddels zijn meerdere visvriendelijke gemalen, waarbij de vismigratie ongestoord plaats kan vinden, gerealiseerd.

Ook kan in overleg met de klant een compleet design & construct plan worden opgemaakt waarbij wij de verantwoording nemen voor het ontwerp, de maatvoering en de uitvoering.