Fishtrack van TAUW met succes gemonitord

Uit berichtgeving van TAUW blijkt, dat de Fishtrack2.0 zoals toegepast in het vijzelgemaal te Usquert een uitstekende vismigratievoorziening is.
Zowel stroomopwaarts als -afwaarts migreerden in 2 weken al ruim 1200 schubvissen en palingen in beide richtingen bij de testlocatie. En 100% onbeschadigd, want ze passeren geen draaiende delen in het gemaal. Inmiddels zijn ook grote palingen, schieraal en snoekbaars gepasseerd.

Landustrie realiseerde het nieuwe gemaal in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest. Gunning van het werk vond plaats op basis van Best Value Procurement. In het gemaal zijn twee LANDY visvriendelijke vijzels toegepast