Landustrie ontwikkelt en levert geavanceerde systemen op het gebied van telemetrie waarmee de besturing, signalering en registratie van gemalen, pompinstallaties, zuiveringsinstallaties e.d. automatisch kan worden geregeld en beheerd. De systemen functioneren autonoom of worden gekoppeld met een hoofdpost (o.a. CARS, TeleControlNet of H2gO). Hierbij staat cyberveiligheid voorop.

Landy-Lite

Speciaal voor 1- en 2-pomps drukrioleringsgemalen levert Landustrie de Landy-Lite unit. Landy-Lite is een slim alarmerings- en monitoringsyteem dat snel en eenvoudig in de buitenopstellingskast kan worden gemonteerd zonder dat de bestaande besturing hoeft te worden aangepast. Ook kan de unit worden gebruikt als digitale melder voor acht willekeurige storingscontacten. Via e-mail kan de unit storingsberichten doorsturen naar de beheerder. Ook kan de Landy-Lite gekoppeld worden met een hoofdpost. Bekijk hier de animatie.

Landy-Web


Meet- en regelsysteem voor watermanagement in rioolgemalen, poldergemalen, afvalwaterzuiveringsinstallaties

Landy-Web is een verzameling besturings- en telemetriecomputers die zich niet alleen door eenvoud en overzichtelijkheid onderscheidt van andere systemen, maar ook met name door de grote mate van analyseerbaarheid van regelprocessen en de hardware. Los van de uitstekende koppelbaarheid met een hoofdpost, biedt het systeem lokaal of remote, vanwege unieke interfaces, volledige controle en overzicht. Daar waar hoofdpostsystemen stoppen, biedt deze apparatuur extra mogelijkheden voor remote-service via het web, waarbij de locatie minder vaak fysiek hoeft te worden bezocht (CO2 reductie).

PLC

PLC’s worden gezien als “open” systemen. Ook op dit gebied heeft Landustrie alles in huis. De besturing en regeling kunnen worden verzorgd door PLC’s van diverse fabrikaten waarvan de protocollen beschikbaar zijn voor hoofdposten. Een industrieel modem zorgt vervolgens voor de telemetrie-functionaliteit.

CARS (en meer)

Hoofdpostsysteem met internet functionaliteiten (voor PLC, Landy-Lite en Landy-Web)

Sinds jaar en dag worden er besturingssystemen van Landustrie gekoppeld met het krachtige open CARS hoofdpostsysteem van YP Your Partner. Deze webbased hoofdpost biedt uitstekende mogelijkheden om de installaties op elk gewenst moment en plaats te benaderen via het net. Hierbij biedt CARS alle mogelijkheden die u van een moderne hoofdpost mag verwachten.
Vanwege samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en instellingen heeft u baat bij het open karakter van onze systemen. Naast de genoemde koppeling met het CARS hoofdpost-systeem zijn er ook koppelingen mogelijk met hoofposten van andere leveranciers. Zo zijn er voor diverse gemeenten koppelingen gemaakt met TeleControlNet (firma InterAct) en H2gO (firma I-Real).
Heeft u geen hoofdpostsysteem? Juist voor bedrijven en particulieren is onze apparatuur uitermate geschikt. Onze webinterface biedt volledige controle en analysemogelijkheden middels alarm-, grafiek- en rapportagemodules.