Het Landox beluchtingssysteem is gebaseerd op fijnblazige beluchting en voortstuwing van het slib-watermengsel in een horizontaal doorstroomd bekken. Voortstuwing vindt plaats met één of meerdere laagtoerige verticaal opgestelde Landox rotoren, gepositioneerd in de bochten van het beluchtingscircuit. De rotoren zijn opgehangen aan speciaal ontwikkelde Landox bovenlagers, waardoor toepassing van onderlagers, onder water, overbodig wordt. Beluchting vindt plaats met beluchtingselementen (keramisch, kunststof of membraan) op de bodem van het beluchtingscircuit.

Met het Landox systeem worden ideale omstandigheden gecreëerd voor beluchting met diffusers.

Landox voordelen:

 • hoge zuurstofoverdracht
 • lage voortstuwingsenergie
 • hoog totaalrendement
 • gering aantal voortstuwingselementen
 • geen spinselvorming
 • eenvoudige, bedrijfszekere en onderhoudsarme apparatuur
 • optimale procesregeling door aanpassing van de beluchtingscapaciteit, onafhankelijk van voortstuwing
 • denitrificatie eenvoudig realiseerbaar
 • speciaal aangepaste vloerbeluchting
 • lage bouwkundige kosten door eenvoudige circuitvorm
 • toepasbaar in bestaande circuits met oppervlaktebeluchters