Noorderhoek Sneek

Landustrie onderkent dat innovatie in de waterzuiveringstechniek van groot belang is. Speerpunten zijn het verminderen van het energieverbruik en het bijdragen aan een circulaire economie. Dit resulteert in nieuwe sanitatietechnieken zoals bijvoorbeeld decentrale afvalwaterzuivering, waarbij waardevolle materialen en restproducten worden hergebruikt en energie teruggewonnen. Landustie werkt hierin nauw samen met haar zusterbedrijf Desah bv dat verantwoordelijk is voor het procesontwerp. Zowel in binnen- als buitenland levert Landustrie de apparatuur voor deze duurzame projecten waarbij afvalwater niet meer als afvalproduct wordt beschouwd, maar als een bron van grondstoffen.

Helsingborg, Oceanhamnen

In de nieuwe wijk Oceanhamnen in het Zweedse Helsingborg wordt gebruik gemaakt van decentrale afvalwaterzuivering. Met het innovatieve sanitatieconcept van Desah BV wordt het grijs- en zwartwater gescheiden ingezameld en verwerkt. Dit concept draagt bij aan hergebruik van water, voedingsstoffen en energie. Landustrie ontving van het Zweedse bedrijf NCC de order voor het realiseren van de  elektromechanische werken voor de nieuw te bouwen afvalwaterzuiveringsinstallatie. Het project  is tot stand gebracht door NSVA, een overkoepelend Zweeds waterbedrijf waar zes steden deel van uitmaken. Het RecoLab, waar de installatie is gebouwd, heeft tevens een educatieve functie en fungeert als testlocatie voor het ontwikkelen van nieuwe technologieën.

Buiksloterham


In de Amsterdamse wijk “Circulair Buiksloterham”, gelegen aan de noordelijke IJ-oever worden 550 woningen gekoppeld aan de eerste drijvende zuiveringsinstallatie ter wereld. Het van oudsher industriële bedrijventerrein is getransformeerd tot een duurzaam en circulair gebied. De woningen zijn voorzien van vacuümtoiletten waarmee een besparing op drinkwater wordt gerealiseerd. Deze toiletten gebruiken nl. maar 1 liter water per spoelbeurt. Het zwarte water uit de toiletten wordt vervolgens ingezameld via een vacuümriolering en naar een vergistingstank getransporteerd. Hier worden schadelijke stoffen uit het medium gehaald en wordt door vergisting biogas geproduceerd. Door omzetting van biogas naar elektriciteit is de installatie geheel energieneutraal geworden. Verder worden nutriënten teruggewonnen uit het zwarte water, zoals fosfaat dat opnieuw kan worden gebruikt als meststof. Landustrie voert de werkzaamheden uit in opdracht van Waternet, waarbij DeSaH bv verantwoordelijk is voor het ontwerp van het sanitatiesysteem.

Rijnstraat Den Haag


Het Nieuwe Rijkskantoor aan de Rijnstraat 8 te Den Haag, de nieuwe huisvesting voor ca. 6000 ambtenaren van een aantal ministeries van de Rijksoverheid, is voorzien van een decentrale zuiveringsinstallatie. Het DeSaH systeem verwerkt het afvalwater en zorgt ervoor dat energie en nutriënten teruggewonnen worden.
In het kort houdt dit in, dat de aanwezige afvalstromen vanuit het kantoor in het gebouw worden behandeld. De nieuwe installatie zal zich terugverdienen door de besparingen op watergebruik, zuiveringsheffing en afvalverwerking- en energiekosten. Het ministeriegebouw is het grootste kantoor waar een dergelijk duurzaam sanitatieconcept is toegepast.