STP Jebel Ali Dubai

Op het gebied van oppervlaktebeluchting heeft Landustrie zeer veel ervaring en kennis in huis. We ontwerpen, fabriceren, leveren, monteren en onderhouden diverse beluchtingsconcepten, uitgevoerd met:

Landustrie beschikt over specifieke procestechnologische kennis van beluchters en een eigen full-scale testtank waarin de beluchters worden getest. In de tank is een op hoogte instelbare brug aangebracht om lagere waterniveaus te kunnen simuleren. Er kan ook gewerkt worden met verplaatsbare wanden om het volume te reduceren. Naast zuurstofmetingen kunnen ook trillings- en geluidsmetingen en snelheden worden gemeten.

Daarnaast is een toolbox ontwikkeld, waarmee de werking van beluchtingssystemen getoetst wordt aan de praktijk. Het doel van deze zogeheten Installatie Check is een optimalisatie van de beluchting, waarbij het rendement en de duurzaamheid significant zullen verbeteren

Ook voor het huren van drijvende punt- en borstelbeluchters kunt u bij ons terecht.

Landy puntbeluchters ofwel oppervlaktebeluchters,  kenmerken zich door:

  • hoog en constant rendement
  • extreem lage reactiekrachten
  • goede mixeigenschappen
  • brede applicatiemogelijkheden
  • eenvoudige en robuuste constructie
  • zelfreinigend
  • lage onderhoudskosten
  • groot zuurstofinbrengend vermogen
  • eenvoudige regelbaarheid

De te behalen rendementen bij puntbeluchters zijn afhankelijk van een aantal omstandigheden, waaronder de geometrie van de beluchtingsbassins waarin de beluchter dienst moet doen. De Landy beluchter is in te zetten voor zowel een vaste als drijvende opstelling. Toepassing is mogelijk in vierkante of rechthoekige bassins, ronde tanks, ondiepe en diepe tanks, oxidatie- en omloopsloten, MBR, SBR, lagoons, vijvers, mixing of buffertanks.