Landy ruimers bestaan uit een eenvoudige, robuuste constructie waarmee het bezonken slib langs een flauw hellende tankbodem naar het afvoerpunt wordt geschoven en wordt verwijderd d.m.v. buisleidingen en pompen. De ruimers kunnen worden voorzien van een drijflaagafvoerinrichting. Rondruimers, kettingruimers en buisruimers kunnen worden geproduceerd in diverse uitvoeringen en materialen.

Samenstelling ruimer:

  • brugconstructie met looppad in staal, roestvrijstaal of aluminium
  • loopwagen met aandrijving op de tankwand of op rails
  • bij rondruimers een middendraaipunt en lagering op de middenkolom
  • bodemschrapers met ophangconstructie aan de brug

Optioneel:

  • drijflaagafvoerinrichting
  • inlooptrommel rond middelkolom opgehangen aan de brug
  • 1 of 2 schrapers voor evt. slibopvanggoot in tankcentrum
  • gootreinigingsinrichting t.b.v. effluentafvoergoot

Ter voorkoming van stankoverlast kan de tank worden voorzien van een afdekking bestaande uit een meedraaiende buiten- en binnenring en een afdekkap.

Slibindikkers

Voor de behandeling van waterrijk slib op riool- en afvalwaterzuiveringen levert Landustrie complete indikinstallaties. De hoeveelheid af te voeren of verder te behandelen slib wordt hiermee aanzienlijk gereduceerd. Indikkers kunnen worden uitgevoerd met een betonnen of stalen tank, voorzien van een loopbrug. Speciaal voor centraal aangedreven installaties, zoals voorbezinktanks en indikkers levert Landustrie de aandrijfkop van WesTech (USA). Met name de lange levensduur en de lage prijs maken deze aandrijfkop zeer aantrekkelijk.