Floating brush aerator solves oxygen deficiency

For two sewage treatment plants of Dutch water board “Brabantse Delta”, Landustrie supplies 3 no. brush aerators, also called aeration rotors. Unique here is the design of the aeration units. Normally the brush aerators are fixed mounted…

Renovatie poldergemaal Piet Oberman

In opdracht van het Waterschap Zuiderzeeland renoveert Landustrie het poldergemaal Piet Oberman in Tollebeek. De open schroefpomp die dateert uit de 70er jaren wordt voorzien van nieuwe onderdelen en omgebouwd van een vetgesmeerde naar watergesmeerde…

Veiligheid voor alles

Veiligheid blijft voorop staan. Na een in-house cursus zijn al onze werknemers in Productie en Buitendienst in het bezit van het certificaat Veilig Hijsen en Takelen / Aanslaan van Lasten. Niet alleen een praktijkexamen is afgelegd, ook alle…

Safety first

After an in-house course all our production and field service employees are in the possession of a certificate Safe Hoisting and Hoisting/Attaching Loads. Not only has a practical exam been taken, all legal safety regulations and procedures…