Waterschap Noorderzijlvest

In het hoofdrioolgemaal Groningen ondertekenden het Waterschap en Landustrie op woensdag 7 december 2016 de overeenkomst voor het renoveren van negen gemalen. De omvangrijke order van meer dan een miljoen Euro omvat niet alleen het uitvoeren van de renovatiewerkzaamheden, maar ook een driejarig beheer- en onderhoudsplan is onderdeel van de order.

“Voor Landustrie is dit een prachtig project om uit te voeren”, aldus projectleider Sjoerd Stelwagen. “Te meer daar de aanbesteding volgens “Best Value Procurement” (BVP) heeft plaatsgevonden. Dit bevestigt ons, dat we de kennis en expertise in huis hebben om een dergelijk project van begin tot eind goed uit te voeren.
Best Value Procurement is een inkoopmethodiek waarbij deelnemende marktpartijen worden gewaardeerd volgens het principe dat binnen een project de meeste waarde moet worden verkregen voor de laagste prijs. Met deze methode worden partijen geselecteerd die de kennis en expertise in huis hebben om dit te realiseren.

Landustrie krijgt in dit Groningse project de volledige verantwoording over de gehele realisatie. Het gaat om de gemalen Altena, Nieuw Roden, Leermens, Oosterwijtwerd, Westeremden, Ulrum, Saaksum, Garnwerd en DOMO-Bedum.