Op het gebied van afvalwatertechnologie beschikt Landustrie over veel kennis en een ruime ervaring. Met een grote diversiteit aan apparatuur voor riool- en afvalwaterbehandeling kan wel worden gesteld, dat op bijna iedere RWZI in ons land wel een product van Landustrie te vinden is. Voor alle zuiveringsstappen, vanaf roostergoedverwijdering, voorbezinking, nabezinking, tot slibverwerking enz. kunnen wij een oplossing bieden.
Ook leveren wij verschillende types oppervlaktebeluchting. In overleg met de klant kan de meest efficiënte configuratie worden gemaakt met selectie uit onze puntbeluchters, borstelbeluchters, voortstuwers cq mixers en/of bellenbeluchting.