Voor de grootste rioolwaterzuiveringsinstallatie in Latijns Amerika, La Farfana in de Chileense hoofdstad Santiago, gaat Landustrie vijf nieuwe vijzels leveren. De vijzels worden geplaatst in het inlaatgemaal, waar per dag zo’n 6 à 7 honderdduizend m3 afvalwater het zuiveringsproces in wordt gepompt.

Voordat de opdracht werd gegund, moest worden voldaan aan een groot pakket van aanbestedingseisen. Bij gunning is uiteindelijk niet alleen gekeken naar de laagste prijs, maar ook naar kwaliteitsaspecten en referenties. Vooral de kwaliteit was één van de speerpunten, te meer daar de bestaande stalen vijzels, al na een beperkt aantal jaren van bedrijf, breuk vertoonden. Landustrie gebruikt bij haar vijzelontwerp de Eindige Elementen Methode. Met dit rekenprogramma kan onder alle omstandigheden het optredende krachtenspel in kaart worden gebracht en het meest ideale vijzelontwerp worden bepaald. Alle vijf vijzels, met een doorsnede van 3,7 meter en een lengte van zo’n 21 meter, worden geleverd en gemonteerd met aandrijving en elektrische besturing. Landustrie is ook verantwoordelijk voor de bouwkundige aanpassingen van het gemaal.

De nieuwe vijzels worden in verschillende fasen uitgewisseld. Het gehele project moet eind 2022 zijn voltooid.