In opdracht van de Gemeente Hoorn is Landustrie gestart met het renoveren van zes stuks rioolgemalen.
De nieuwe pompinstallaties worden geheel in overeenstemming met de eisen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uitgevoerd. Het hoogheemraadschap neemt namelijk het gehele beheer en onderhoud van deze gemalen over van de gemeente.

Landustrie is als hoofdaannemer verantwoordelijk voor het demonteren van de oude installaties en het plaatsen van nieuwe LANDY pompen inclusief het leidingwerk en de besturingsinstallatie. Alle civiele werk zal worden verricht door de Haarsma Groep te Tjerkwerd.
Inmiddels is het gemaal Hoefijzer gereed, starten de werkzaamheden bij gemaal Paardeweide en zullen gemalen Beurtschip, Compagnie, Hoefblad en Opgang nog volgen.

De gemalen worden voorzien van nieuwe LANDY dompelpompen, totaal 12 stuks. Deze zijn uitgevoerd met een schroefcentrifugaal waaier of een Vortex waaier. Beide types zijn uitermate geschikt voor het verpompen van verontreinigd afvalwater en vragen weinig tot geen onderhoud.