In de zeer nabije toekomst zal de inbeltechniek Circuit Switched Data niet meer worden ondersteund. KPN start de uitfasering al per 1 januari 2021 en andere providers volgen binnen afzienbare tijd.

  • op 01-01-2021 stopt KPN met CSD data
  • op 01-01-2022 stopt KPN met 3G

Beide diensten hebben direct betrekking op oudere communicatie apparatuur van Landustrie installaties. Uw gemalen en pompinstallaties waarin deze CSD techniek wordt gebruikt verliezen dan de verbinding met het netwerk.

CSD data bij GSM modems:
Overal waar GSM modems zijn toegepast, zoals Landy-Line, Landy-Net en I/O-Controllers, vervalt de mogelijkheid om te communiceren met het huidige GSM modems. (Wavecom, Genpro, Westermo GSM modems). Ook bepaalde Adesys GSM modems boven PLC installaties krijgen hier mee te maken.

3G Routers:
Alle installaties waarin momenteel een 3G Router zit, zullen op 01-01-2022 terugvallen naar 2G. Vodafone is hier reeds mee gestopt. Dit betekent dat de communicatiesnelheid/dekking drastisch zal afnemen en dat er mogelijk communicatieproblemen zullen ontstaan bij installaties met dit type router.

Vooral het wegvallen van functionaliteit van CSD data, dwingt onze klanten op korte termijn een keuze te maken voor een andere communicatieoplossing.

Wilt u goed en tijdig voorbereid zijn en beschikken over de juiste hardware, neem dan contact op met ons verkoopteam Pompen & Pompinstallaties. We maken graag voor u inzichtelijk wat de gevolgen van deze uitfasering voor u zijn en bieden daarbij een geschikte oplossing.