Een jaar na ondertekening van het contract voor het renoveren van negen rioolgemalen zit het project in de afrondende fase. Een mooie impressie met o.a. het gemaal DOMO-Bedum is te zien in de door Unie van Waterschappen uitgebrachte film “1 jaar Marktvisie“.

Hierin wordt nogmaals bevestigd, dat Landustrie de kennis en expertise in huis heeft om het omvangrijke project te realiseren. Aanbesteding vond destijds plaats op basis van BVP (Best Value Procurement).