In de nieuwe wijk Oceanhamnen in het Zweedse Helsingborg zal gebruik worden gemaakt van decentrale afvalwaterzuivering. Met het innovatieve sanitatieconcept van Desah BV wordt het grijs- en zwartwater gescheiden ingezameld en verwerkt. Dit concept draagt bij aan hergebruik van water, voedingsstoffen en energie.

Landustrie ontving van het Zweedse bedrijf NCC de order voor het realiseren van de elektromechanische werken voor de nieuw te bouwen afvalwaterzuiveringsinstallatie. Het project wordt tot stand gebracht door NSVA een overkoepelend Zweeds waterbedrijf waar zes steden deel van uitmaken.

Het RecoLab, waar de installatie wordt gebouwd, krijgt een educatieve functie en fungeert eveneens als testlocatie voor het ontwikkelen van nieuwe technologieën.