Waterschap Zuiderzeeland

Het waterschap Zuiderzeeland te Lelystad heeft de opdracht voor het renoveren van het rioolgemaal RG220 Markerkant gegund aan de laagste inschrijver, in dit geval Landustrie Sneek BV
Het gemaal, gebouwd in het jaar 2000, is uitgevoerd met droog opgestelde pompen en heeft een capaciteit van 1200 m3/h. Renovatie is nu nodig om de nieuwste technieken op het gebied van bemaling toe te kunnen passen. Hiertoe wordt niet alleen de elektromechanische installatie van het gemaal vernieuwd, ook een bouwkundige aanpassing is vereist.

Landustrie voert het gemaal uit met twee stuks nieuw pompen van het fabrikaat Hidrostal, elk met een vermogen van 110 kW. Deze pompen zijn getest en beproefd op de eigen testlocatie in Sneek.
Als één van de weinige bedrijven in Nederland heeft Landustrie nl een volledig uitgeruste proefstand waar pompen van elk fabrikaat kunnen worden getest. Het gemaal zal eind 2019 worden opgeleverd.