Landustrie ontwikkelt en levert geavanceerde systemen op het gebied van telemetrie waarmee de besturing, signalering en registratie van rioolgemalen, pompinstallaties, zuiveringsinstallaties e.d. automatisch kan worden geregeld en beheerd.

Landy-Lite

Speciaal voor 1- en 2-pomps drukrioleringsgemalen is begin 2018 de Landy-Lite unit geïntroduceerd. Landy-Lite is een slim alarmerings- en monitoringsyteem dat snel en eenvoudig in de buitenopstellingskast kan worden gemonteerd zonder dat de bestaande besturing hoeft te worden aangepast.
Via e-mail kan de unit storingsberichten doorsturen naar de beheerder. Ook kan de Landy-Lite gekoppeld worden aan de Webcontroller of de hoofdpost. Bekijk hier de animatie.

Landy-Line

Besturing en automatische storingsdoormelding voor drukrioleringsgemalen

Speciaal voor drukrioleringssystemen ontwikkelde Landustrie een uiterst complete microcomputerbesturing. Landy-Line is door zijn doordachte besturingsfuncties, signalering op afstand en datalogging het instrument voor de rioolbeheerder. Door het Landy-Line systeem te combineren met een Landy-Cars hoofdpost, realiseert u een zeer betrouwbaar en kostenbesparend systeem.

Landy-Web


Meet- en regelsysteem voor watermanagement in rioolgemalen, poldergemalen, afvalwaterzuiveringsinstallaties

Landy-Web is een besturings- en telemetriecomputer die zich niet alleen door eenvoud en overzichtelijkheid onderscheidt van andere systemen, maar ook met name door de grote mate van analyseerbaarheid van regelprocessen.
Het is een open internetsysteem waarbij een host of abonnement overbodig is. Toegang tot het systeem is mogelijk vanaf elke locatie.

PLC

PLC’s worden gezien als “open” systemen. Ook op dit gebied heeft Landustrie alles in huis. De besturing en regeling kunnen worden verzorgd door PLC’s van diverse fabrikaten waarvan de protocollen beschikbaar zijn in Landy-Cars.

Een industrieel modem zorgt vervolgens voor de telemetrie-functionaliteit.

Landy-Cars

Hoofdpostsysteem met internet functionaliteiten (voor PLC, Landy-Line en Landy-Web)

Het krachtige open hoofdpostsysteem Landy-Cars is nu ook geschikt voor Landy-Web. De hoofdpost is uitgebreid met internetfunctionaliteit om installaties op elk gewenst moment en plaats te kunnen benaderen via het net.