Landustrie kreeg de opdracht om een aantal nieuwe vijzels te leveren en een aantal bestaande te renoveren op RWZI Stuttgart-Mühlhausen, de grootste rioolwaterzuiveringsinstallatie (1,2 miljoen IE) in deelstaat Baden-Württemberg. De te saneren vijzels pompen het afvalwater van de secundaire bezinktank naar de inlaat van het zandfilter, welke in de nabije toekomst zal worden uitgebreid met een vierde zuiveringsstap.
Daarnaast dient het vijzelgemaal als hoogwatergemaal, zodat de rioolwaterzuiveringsinstallatie ook bij een overstroming operationeel blijft. Nadat het zuiveringsproces voor het afvalwater is voltooid, wordt het gezuiverde water teruggevoerd naar de rivier de Neckar.

Vier bestaande vijzels zijn opgeknapt en er is één nieuwe vijzel geleverd. De nieuwe vijzel heeft een diameter van 2,6 m en een lengte van 12,1 m. De vier bestaande vijzels worden gestraald en van een nieuwe coating voorzien en vervolgens met nieuwe aandrijfunits en vijzellagers opnieuw door ons serviceteam gemonteerd in Stuttgart.