De rioolwaterzuiveringsinstallatie “Illidge Road” op Sint Maarten, Nederlandse Antillen, is vernieuwd.
De bestaande installatie is uitgebreid om het groeiend aantal huishoudens te kunnen bedienen. De oude zuiveringsinstallatie werd in 1992 gebouwd met een capaciteit van 3.500 inwonerequivalenten. Na de uitbreiding zal de RWZI een capaciteit hebben van 30.000 inwonerequivalenten.

Landustrie leverde de complete werktuigbouwkundige, waaronder inlaatwerken met roosterreinigers, diverse mixers en pompen, oppervlaktebeluchters, voortstuwers, vijzels, leidingwerk, slibindikker etc.