Landustrie ontving eind 2022 van Stadt Warburg (D) de opdracht tot de ombouw en renovatie van de vijzelgemalen op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Warburg en Daseburg.
Op de RWZI Warburg, gelegen in het Diemeltal, is het bestaande tussengemaal uitgevoerd met drie stuks nieuwe Landy vijzels. Dit gemaal zorgt ervoor, dat het retourslib van de drie nabezinktanks verpompt wordt. Alle drie vijzels zijn hier uitgevoerd met een compacte vijzeltrog in een zelfdragende constructie. Ook de complete aandrijving is door ons verzorgd.

Tevens is het tussengemaal op RWZI Daseburg geüpgraded met twee nieuwe Landy buisvijzels, eveneens in compacte uitvoering. Dit gemaal verpompt op de rioolwaterzuiveringsinstallatie het retourslib.

Het demonteren van de bestaande en het monteren van de nieuwe vijzels moest plaats vinden terwijl de installatie in bedrijf bleef. De vijzels zijn achtereenvolgens, binnen een bestek van acht uur, buiten bedrijf gesteld en vervangen. Dit alles in een periode van droog weer.

Wat kunnen wij voor uw water project betekenen?

Neem contact met ons op
Afvalwater Waterbeheer Pompinstallatie Waterkracht