Het Nieuwe Rijkskantoor aan de Rijnstraat 8 te Den Haag, de nieuwe huisvesting voor ca. 6000 ambtenaren van een aantal ministeries van de Rijksoverheid, is voorzien van een decentrale zuiveringsinstallatie. Het nieuwe Desah sanitatiesysteem verwerkt het afvalwater en zorgt ervoor dat energie en nutriënten teruggewonnen worden. In het kort houdt dit in, dat de aanwezige afvalstromen vanuit het kantoor in het gebouw worden behandeld. De nieuwe installatie zal zich terugverdienen door de besparingen op watergebruik, zuiveringsheffing en afvalverwerking- en energiekosten. Het ministeriegebouw is het grootste kantoor waar een dergelijk duurzaam sanitatieconcept is toegepast.

Wat kunnen wij voor uw water project betekenen?

Neem contact met ons op
Afvalwater Waterbeheer Pompinstallatie Waterkracht