New website online

www.landustrie.nl With pleasure we introduce our new website. With our new website we will be able to provide you with more specific information about our activities, products and solutions. We will continu improving the site so please provide…

Nieuwe pompserie getest

Testresultaten positief De nieuwe serie droog opgestelde pompen met snijinrichting is getest. Het betreft hier de pomptypes BSP 22-05 en BSP 22-08. De testresultaten zijn positief en het rendement van de pomp is gelijk aan de gerenommeerde…

Successful testing new pumpseries

Landy cutter pumps The new-built dry-installed cutter pump series type BSP 22-05 and BSP 22-08 have been tested.Test results turned out to be successful and pump performance is equal to the renowned submersible cutter pump series DSP. The LANDY…

Vijzelgemaal 100% visvriendelijk

Fishtrack van TAUW met succes gemonitord Uit berichtgeving van TAUW blijkt, dat de Fishtrack2.0 zoals toegepast in het vijzelgemaal te Usquert een uitstekende vismigratievoorziening is. Zowel stroomopwaarts als -afwaarts migreerden in 2 weken…