Veiligheid blijft voorop staan. Na een in-house cursus zijn al onze werknemers in Productie en Buitendienst in het bezit van het certificaat Veilig Hijsen en Takelen / Aanslaan van Lasten.
Niet alleen een praktijkexamen is afgelegd, ook alle wettelijke veiligheidsvoorschriften en procedures zijn behandeld. Risicovolle situaties met hijsgereedschappen en -werktuigen worden onderkend en er wordt adequaat naar gehandeld.

Vanwege covid-19 was een traktatie niet mogelijk, maar langs deze weg felicitaties aan alle deelnemers!