Als P&O functionaris binnen ons bedrijf adviseer en ondersteun je de directie, het managementteam en de medewerkers inzake het ontwikkelen, invoeren en uitvoeren van een actueel organisatie- en personeelsbeleid. Hierbij leg je verantwoording af aan onze directie.

Resultaatgebieden
Adviseren en ondersteunen in P&O beleid
 • Adviseert de directie en het managementteam over het te voeren personeelsbeleid, ondersteunt hen met organisatieadviezen en voert de hieruit voortvloeiende acties uit
 • Adviseert de directie en het managementteam over wervingsstrategieën, kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting, omgang met de ondernemingsraad, ontslag
 • Signaleert trends op P&O-gebied en bepaalt de relevantie voor het bedrijf en vertaalt dit in P&O-beleid
 • Stemt de personeelsinstrumenten af op de doelstellingen van de organisatie en actuele ontwikkelingen en initieert aanpassingen van bestaande personeelsinstrumenten of voert nieuwe personeelsinstrumenten in. Eerste aandachtspunten hierbij zijn:
  – Afronden van implementatie ISF SAO systeem
  – Opzetten functioneringsgesprekken
  – Toekomstige personeelsbezetting (5-jarenplan)
Uitvoering P&O beleid
 • Ziet toe op een goede uitvoering en correcte toepassing van de CAO Metalektro, alsmede interne en externe P&O-regelingen
 • Ondersteunt het managementteam en de medewerkers door toepassing van (te ontwikkelen) P&O-instrumenten
 • Onderhoudt contact met alle medewerkers, informeert en begeleidt hen
 • Voert een verzuimbeleid conform de afspraken
 • Voert het opleidingsbeleid uit
 • Signaleert problemen en behoeften in de samenwerking en organisatie en vertaalt deze zo nodig in voorstellen tot verandering
 • Draagt zorg voor een goede personeelsadministratie en managementinformatie over personeel en geeft tijdig mutaties door aan salarisadministratie
 • Bewaakt en onderhoudt de personeelsinstrumenten
Benodigd opleidingsniveau en ervaring

Afgeronde HBO opleiding op het gebied van personeelsmanagement. Minimaal drie jaar relevante werkervaring als zelfstandig P&O-functionaris, bij voorkeur in een soortgelijke organisatie.

Benodigde kennisgebieden en vaardigheden
 • Kennis van arbeidsvoorwaardenregelingen, fiscale en sociale wetgeving
 • In staat interne en externe ontwikkelingen te vertalen in een effectief sociaal beleid
 • Analytisch denkvermogen
 • Goede communicatieve vaardigheden en vermogen om zich in te leven in anderen
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Dienstverlenend
 • Integer
Wat bieden wij:

Bij gebleken geschiktheid, een vast dienstverband in een fijn team met collega’s dat creatief, kritisch en precies is. Bij ons heerst een open en informele werksfeer. We vinden eigen initiatief erg belangrijk. Zelfontplooiing in de vorm van opleiding is mogelijk. Wij zorgen voor een marktconform salaris en pensioen binnen een gezond, professioneel en stabiel bedrijf.

Interesse:

Is je interesse gewekt en voldoe je aan het profiel? Dan ontvangen we graag je cv en motivatie op sollicitaties@landustrie.nl