Eind oktober 2021 is de jaarlijkse audit van de KIWA op de norm BRL14020 succesvol afgerond. De audit, bestaande uit 2 delen heeft dan ook geen tekortkomingen getoond. De BRL14020 is een norm/beoordelingsrichtlijn voor het kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompinstallaties en gemalen en van belang voor o.a. onderhoudsbedrijven, gemeenten, waterschappen en zuiveringsschappen.

Zowel op werklocatie als intern is een check uitgevoerd op resp. werkzaamheden ter plaatse als op de gehanteerde processen en systemen binnen Landustrie. Ook is het vakmanschap van ons serviceteam beoordeeld. We zijn er trots op dat onze monteurs met al hun inzet en inspanningen dit mooie resultaat hebben behaald!

Ons gekwalificeerde serviceteam blijft 24/7 voor u klaar staan, zowel vanuit Sneek als vanuit ons steunpunt te Veenendaal.