Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Oijen van het Waterschap Aa en Maas worden de bestaande oppervlaktebeluchters, destijds ook geleverd door Landustrie, vervangen door nieuwe hoog rendement, trillingsarme Landy-7 beluchters (totaal 10 stuks). Om het beluchtingsproces op de zuivering operationeel te houden, wordt er gewerkt met een tijdelijke drijvende Landy beluchter. Zo kan er in de beluchtingsbassins per been snel van puntbeluchter worden gewisseld. Vóór levering is in onze eigen full-scale testtank in Sneek de beluchter al succesvol getest.
Op dezelfde zuivering worden in de komende tijd door Landustrie ook de slibretourvijzels gerenoveerd en worden er nieuwe Landy influentvijzels geleverd.