In samenwerking met VolkerWessels Telecom heeft Landustrie een systeem ontwikkeld voor het monitoren en bewaken van dijken. In 2012 won het innovatieve DMC systeem de Waterinnovatieprijs!

De huidige dijken zijn vaak zo ingericht, dat bij een normaal waterpeil er niet of nauwelijks druk wordt uitgeoefend op de dijkwanden. Stijgt het waterpeil, dan komt er wel druk te staan op de dijkwanden. Bij langdurige druk in combinatie met verzadiging kan de dijk instabiel worden.

Het DMC systeem bewaakt de conditie van de dijken en grijpt in als de stabiliteit in gevaar is. Door geavanceerde sensortechnologie kan de waterspanning en temperatuur in het dijklichaam worden gemonitord. De glasvezelkabels met sensoren en filterbuizen worden door horizontaal gestuurde boring in de dijk aangebracht. Bij stijging van het waterpeil kan overtollig water worden onttrokken aan de dijk met behulp van pompen en filterbuizen. Bij verdroging van de dijk kan juist water worden toegevoerd in de dijk.
In Nederland hebben we veel veendijken. Door de klimaatveranderingen laat de vochtigheidsgraad vaak te wensen over. Hierdoor daalt de stabiliteit van deze dijken. Het DMC-Systeem is in staat de stabiliteit van de dijken te verbeteren.