Voor twee rioolwaterzuiveringsinstallaties van het Waterschap Brabantse Delta leverde Landustrie borstelbeluchters, ook wel beluchtingsrotoren genoemd. Uniek is hier de uitvoering van de beluchters. Normaliter worden de borstels vast gemonteerd tussen de wanden van een beluchtingsbassin. Nu is echter een speciale drijfconstructie toegepast. Hierdoor is het mogelijk de beluchters in de bestaande omloopsloten op, in dit geval RWZI Chaam en RWZI Lage Zwaluwe, in te zetten naast al bestaande puntbeluchters. Op momenten dat extra beluchting nodig is, kan de zuurstofinbreng met de drijvende beluchtingsrotoren relatief eenvoudig worden verhoogd en bijgestuurd. Voor Waterschap Brabantse Delta is dit een oplossing in het drukke toeristenseizoen.

Voordat het nieuwe ontwerp is toegepast in de praktijk, is de unit uitvoerig getest op de productielocatie te Sneek.