In opdracht van de gemeente Leusden heeft Landustrie een nieuw hemelwaterafvoer (HWA) overstort- en drainagegemaal geïnstalleerd in Leusen Zuid t.h.v. de Willem de Zwijgerlaan en de Kon. Julianalaan.

Bij dit project hebben we het gehele traject van ontwerp tot installatie verzorgd.

Het doel was om een gescheiden systeem te creëren.

Daarbij waren de uitgangspunten:

een HWA overstort met voorziening tegen terugstroom d.m.v. een automatische regelbare overstortschuif
een drainagepomp die een te hoge grondwaterstand voorkomt en dient als back-up voor de hemelwaterafvoer.

De voordelen van deze scheiding zijn:

  • energiezuinige hemelwaterafvoer onder vrij verval
    de mogelijkheid de gemaalverbinding af te sluiten bij hoog water
    minimale inzet van de pomp voor grondwater, alleen om schade te voorkomen

Wat kunnen wij voor uw water project betekenen?

Neem contact met ons op
Afvalwater Waterbeheer Pompinstallatie Waterkracht