Als onderaannemer van VBK Hoorn leverde Landustrie de werktuigbouwkundige werken (4e fase) voor RWZI Everstekoog te De Koog op Texel.

Dit betrof de bandfilterinstallatie, de polymeeraanmaak- en doseerinstallatie, de luchtcompressorinstallatie en de onderwatermenger in de ingedikt slibbuffer.

Voor het rioolgemaal De Koog, voor het retourslibgemaal, en voor de terreinriolering werden nieuwe pompinstallaties geleverd.

Nieuw geleverd zijn ook:

  • harkrooster
  • roostergoedwaspers
  • mengers zandvanger/anaerobetank/selector/anoxische ruimte
  • voortstuwers
  • beluchtingsinstallatie/blowers
  • slibruimer met ruimerbrug
  • diverse pompen met leidingwerk en appendages
  • hijsvoorzieningen