Het Duitse waterschap Niersverband realiseert in Viersen de aanleg van een regenwateropvang- en filterbekken van totaal ruim 7 hectare groot (Dülkener Nette). Bij hevige regenval kunnen de bestaande voorzieningen niet genoeg water/afvalwater verwerken en komt dit direct terecht in de rivier de Nette en later in het Nettemeer. Hierdoor wordt het oppervlaktewater te zwaar belast met grote hoeveelheden vervuild water. In de toekomst kan de overvloed aan water met behulp van een vijzelgemaal in het nieuwe bufferbekken (25.000 m3) worden gepompt vanuit het bufferkanaal. In met gras beplante filterbekkens (10.500 m2) wordt het water gereinigd en in kleine hoeveelheden weer teruggevoerd in de rivier de Nette. De Nette is een zijrivier van de Niers in het deelgebied Nordrhein-Westfalen. Het nieuwe toevoergemaal wordt voorzien van vijf Landustrie vijzels die totaal 6400 liter water per seconde kunnen verpompen

Wat kunnen wij voor uw water project betekenen?

Neem contact met ons op
Afvalwater Waterbeheer Pompinstallatie Waterkracht