AWZI RecoLab Helsingborg

In de nieuwe wijk Oceanhamnen in het Zweedse Helsingborg zal gebruik worden gemaakt van decentrale afvalwaterzuivering. Met het innovatieve sanitatieconcept van Desah BV wordt het grijs- en zwartwater gescheiden ingezameld en verwerkt. Dit…

Renovatie rioolgemaal Almere

Waterschap Zuiderzeeland Het waterschap Zuiderzeeland te Lelystad heeft de opdracht voor het renoveren van het rioolgemaal RG220 Markerkant gegund aan de laagste inschrijver, in dit geval Landustrie Sneek BV Het gemaal, gebouwd in het jaar…

Oplevering nieuw gemaal gemeente Hoorn

Boostergemaal Blokmergouw Voor het nieuwe boostergemaal Blokmergouw in de gemeente Hoorn leverde Landustrie het werktuigbouwkundig en elektrische deel. Het nieuwe gemaal maakt deel uit van een pakket aan maatregelen om het bestaande afvalwatersysteem…

Inzet beluchter bij blauwalg

Door het aanhoudende warme weer wordt veel oppervlaktewater in Nederland weer geplaagd door blauwalg. De blauwalg zorgt voor veel overlast en veroorzaakt niet alleen stank maar ook massale vissterfte. Door het inbrengen van extra zuurstof…

Gemalen Hoorn klaar voor toekomst

In opdracht van de Gemeente Hoorn is Landustrie gestart met het renoveren van zes stuks rioolgemalen. De nieuwe pompinstallaties worden geheel in overeenstemming met de eisen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uitgevoerd. Het…

Renovatie vijzelgemaal Tjuchem

In opdracht van het Waterschap Hunze en Aa's voert Landustrie de revisie uit aan de vijzel van het gemaal Wold en Weer te Tjuchem. De meer dan 40 jaar oude vijzel, destijds geleverd door derden, wordt nu in Sneek gerepareerd. Eerder is…

Update Landy-Sel pompselectie

Het pompselectieprogramma LANDY-SEL is geüpdatet! Toegevoegd aan de pompenrange is de nieuwe DCP pomp, een dompelpomp met open kanaalwaaier.

Drijvende zuivering voor Amsterdam

Circulair Buiksloterham Voor de nieuwe wijk Buiksloterham te Amsterdam-Noord is in opdracht van Waternet een nieuw duurzaam waterzuiveringssysteem gerealiseerd. Het ontwerp van de nieuwe sanitatietechniek is afkomstig van DeSaH BV en de uitvoering…

Uitbreiding RWZI Gabal el Asfar

De rioolwaterzuiveringsinstallatie van Gabal el Asfar, gelegen aan de rand van Cairo (Egypte) ondergaat een grote uitbreiding. Na realisatie van het gehele project zal de zuivering een capaciteit hebben van 2.5 miljoen m3 water per dag en daarmee…