Waterkrachtvijzels stuw Steinsau

Inmiddels zijn in de bestaande stuw, in de rivier Ill ter hoogte van Erstein, de LANDY waterkrachtvijzels geïnstalleerd. Totaal zes vijzels, elk met een diameter van 2,5 meter en een gewicht van 7 ton, gaan per jaar ongeveer een miljoen kWh produceren. Deze hoeveelheid duurzame energie is goed voor zo’n 250 huishoudens.

Inbedrijfstelling van de waterkrachtcentrale vindt plaats in september 2017.

Foto’s Thomas Claude