Tijdelijke wegomleiding

In verband met wegwerkzaamheden is ons bedrijf te Sneek tot medio half oktober 2017 alleen bereikbaar via een omleiding. Op de gele borden wordt deze route aangegeven met een 3 (rode lijn in afbeelding).