Artikelen door Jeroen Tolsma

AWZI RecoLab Helsingborg

In de nieuwe wijk Oceanhamnen in het Zweedse Helsingborg zal gebruik worden gemaakt van decentrale afvalwaterzuivering. Met het innovatieve sanitatieconcept van Desah BV wordt het grijs- en zwartwater gescheiden ingezameld en verwerkt. Dit concept draagt bij aan hergebruik van water, voedingsstoffen en energie. Landustrie ontving van het Zweedse bedrijf NCC de order voor het realiseren van de elektromechanische […]

New STP Reco Lab, Helsingborg (S)

The new city district Oceanhamnen, part of the H+ project in Helsingborg (Sweden) will implement a new innovative and sustainable wastewater treatment facility. The new residences and office buildings will be equipped with vacuum toilets and kitchen grinders. Black and grey wastewater will be collected and treated separated at source. For this new wastewater treatment plant Landustrie […]

Aquatech Amsterdam 2019

Landustrie will be exhibiting at Aquatech Amsterdam 2019 on the Dutch pavilion. You are most welcome to visit us at booth no. 402D in hall 11. For free entry registration click here.

Renovatie rioolgemaal Almere

Waterschap Zuiderzeeland Het waterschap Zuiderzeeland te Lelystad heeft de opdracht voor het renoveren van het rioolgemaal RG220 Markerkant gegund aan de laagste inschrijver, in dit geval Landustrie Sneek BV Het gemaal, gebouwd in het jaar 2000, is uitgevoerd met droog opgestelde pompen en heeft een capaciteit van 1200 m3/h. Renovatie is nu nodig om de […]

Oplevering nieuw gemaal gemeente Hoorn

Boostergemaal Blokmergouw Voor het nieuwe boostergemaal Blokmergouw in de gemeente Hoorn leverde Landustrie het werktuigbouwkundig en elektrische deel. Het nieuwe gemaal maakt deel uit van een pakket aan maatregelen om het bestaande afvalwatersysteem binnen de gemeente te optimaliseren. De gemeente is hier verantwoordelijk voor het inzamelen van het afvalwater en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt voor het transport naar […]

Inzet beluchter bij blauwalg

Door het aanhoudende warme weer wordt veel oppervlaktewater in Nederland weer geplaagd door blauwalg. De blauwalg zorgt voor veel overlast en veroorzaakt niet alleen stank maar ook massale vissterfte. Door het inbrengen van extra zuurstof in het water kan dit probleem worden aangepakt. De LANDY-7 oppervlaktebeluchter blijkt hiervoor uitermate geschikt te zijn. Speciaal voor calamiteiten en tijdelijke toepassing […]

Gemalen Hoorn klaar voor toekomst

In opdracht van de Gemeente Hoorn is Landustrie gestart met het renoveren van zes stuks rioolgemalen. De nieuwe pompinstallaties worden geheel in overeenstemming met de eisen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uitgevoerd. Het hoogheemraadschap neemt namelijk het gehele beheer en onderhoud van deze gemalen over van de gemeente. Landustrie is als hoofdaannemer verantwoordelijk voor het […]

Renovatie vijzelgemaal Tjuchem

In opdracht van het Waterschap Hunze en Aa’s voert Landustrie de revisie uit aan de vijzel van het gemaal Wold en Weer te Tjuchem. De meer dan 40 jaar oude vijzel, destijds geleverd door derden, wordt nu in Sneek gerepareerd. Eerder is ook de andere vijzel (totaal 2 stuks) al door Landustrie hersteld. De vijzels worden voorzien van een milieuvriendelijk ECO-lager. Dit […]