Medio 2019 kreeg Landustrie van Van Boekel Bouw & Infra de omvangrijke opdracht voor het uitvoeren van alle werktuigbouwkundige werken van totaal vier stuks poldergemalen, gelegen in het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Voor de vervanging van de drie bestaande gemalen in de Veerpolder, Oosteinderpolder en de Hellegatspolder is een nieuwe Landy vijzel geleverd en gemonteerd, inclusief nieuwe aandrijfunit.
De nieuwe gemalen zullen na oplevering weer voldoen aan de huidige eisen m.b.t. techniek en veiligheid.

Het vakgemaal Oude Secretarie, nabij Hoofddorp, gelegen in de Haarlemmermeerpolder, werd voorzien van een nieuwe automatische roosterreinigerinstallatie. Hier is geen nieuwe vijzel geinstalleerd, maar zijn de bestaande vijzels door Landustrie gereviseerd. In de bedrijfshallen te Sneek zijn de vijzels gestraald en verlint. Door het verlinten verkrijgt de vijzel weer zijn oorspronkelijke diameter.

Verder werden de vijzels uitgevoerd met een nieuw Landy onder- en bovenlager, alsmede nieuwe aandrijving en motor.